Edinburghでのイベント

日付 イベント 場所
09/25/19 19:00 Hozier Usher Hall Edinburgh, GB 切符売場
10/02/19 19:00 Keane Usher Hall Edinburgh, GB 切符売場
11/17/19 19:00 Emeli Sande Usher Hall Edinburgh, GB 切符売場
12/05/19 19:00 Lewis Capaldi Usher Hall Edinburgh, GB 切符売場
12/31/19 19:30 Edinburgh's Hogmanay Street Party Edinburgh City Center Edinburgh, GB 切符売場
02/23/20 19:30 John Prine Festival Theatre Edinburgh Edinburgh, GB 切符売場
04/28/20 20:00 Dita Von Teese Edinburgh Playhouse Edinburgh, GB 切符売場
06/03/20 19:30 Strictly Come Dancing the Professionals Tour 2020 Edinburgh Playhouse Edinburgh, GB 切符売場
06/04/20 19:30 Strictly Come Dancing the Professionals Tour 2020 Edinburgh Playhouse Edinburgh, GB 切符売場